3 thoughts on “Chương I Làm quen với các công cụ trong Word 2007”

  1. a oi cho e hỏi.trang làm viec word 2007 của e nó k phải là to giay trắng. trên trang nó co duong viền kẻ.lm sao để lam mat duong vien do ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *