26 thoughts on “Cờ đỏ sao vàng và tôi”

 1. CỜ ĐỎ SAO VÀNG…
  ĂN TÀNG PHÁ HOẠI.
  CỜ ĐỎ SAO VÀNG…
  TANG THƯƠNG ĐẤT NƯỚC & DÂN TỘC.
  CỜ ĐỎ SAO VÀNG…
  CƯỚP LÀ QUAN.QUAN LÀ CƯỚP.
  CỜ ĐỎ SAO VÀNG…
  DÂN LÀNG BỊ CƯỚP ĐẤT.
  CỜ ĐỎ SAO VÀNG…
  CHẾT OAN CHẾT ỨC.
  CỜ ĐỎ SAO VÀNG…
  TỚ CỞI TRÊN ĐẦU CHỦ.
  ĐẢNG BỎ SAO VÀNG…LÀ SANG GIÀU ĐẤT NƯỚC.!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *