Cổ tích Việt Nam 5 – [Vua Heo] [Thạch Sùng] [Sự tích trái dưa hấu]1. Vua Heo

Cao Đạt: Vua Heo

2. Thạch Sùng

Đức Hải: Thạch Sùng
Diệu Bích: Vợ Thạch Sùng
Anh Tú: Vương Đại nhân
Thanh Chi: Thầy Đồ

3. Sự tích trái dưa hấu

Quan Hải: An Tiêm
Hiền Mai: Minh Nương
Việt Khánh: Con An Tiêm
Hoài Dũng: Tướng Quân
Mạnh Dung: Vua Hùng
Thành Bỉ: Lạc Hầu

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

19 thoughts on “Cổ tích Việt Nam 5 – [Vua Heo] [Thạch Sùng] [Sự tích trái dưa hấu]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *