38 thoughts on “[CỰC HAY] Thợ Săn Quỷ – #2: Tiếng Ma Khóc Nửa Đêm | Truyện Ma Có Thật Về Pháp Sư | MC Tiến Phong

 1. * thiên biến vạn hóa người tài ẩn dật, xưa đến giờ kị nhất là chữ kiêu*
  + DÒNG THẦY ĐẠO PHẢI TÌM ĐƯỢC ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THẦY THAU THẬP TU HỌC HÀNG CHỤC NĂM. THÀNH TÀI CŨNG KHÔNG 1 AI SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN CỦA DƯƠNG THẾ,THỤ HƯỞNG TỪ DƯƠNG GIAN..CHỈ RIÊNG NƠI TU THIỀN ĐÃ PHẢI CÓ TRỜI ĐẤT GẦN NHẤT,CÓ SÔNG XUỐI,LẠI GẦN ÂM DƯƠNG GIAO THOA,HÀNG NGÀN NGƯỜI MỚI CHO RA 1 NGƯỜI KHAI NHÃN(GIÁC QUAN THỨ 6) MÀ CÁI KHAI NHÃN NÀY CÓ NGƯỜI PHẢI TẬP LUYỆN CÓ NGƯỜI SANH RA ĐÃ CÓ MÀ THƯỜNG NGƯỜI TA CHỌN TRÒ CÓ CĂN CƠ NỘI THÂN VÀ CHỮ DUYÊN.
  +NGÀY NAY CHẮC VẪN CÒN MÔN PHÁI NHƯNG THẦN BÍ KO AI HAY.
  + CHUỞNG MÔN 7 ĐẠI PHÁI CHO ĐẾN NAY VẪN TỒN TẠI.
  CÒN THÌ TÔI CHỊU SỞ THỨC CÓ HẠN.

 2. * thiên biến vạn hóa người tài ẩn dật, xưa đến giờ kị nhất là chữ kiêu*
  + DÒNG THẦY ĐẠO PHẢI TÌM ĐƯỢC ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THẦY THAU THẬP TU HỌC HÀNG CHỤC NĂM. THÀNH TÀI CŨNG KHÔNG 1 AI SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN CỦA DƯƠNG THẾ,THỤ HƯỞNG TỪ DƯƠNG GIAN..CHỈ RIÊNG NƠI TU THIỀN ĐÃ PHẢI CÓ TRỜI ĐẤT GẦN NHẤT,CÓ SÔNG XUỐI,LẠI GẦN ÂM DƯƠNG GIAO THOA,HÀNG NGÀN NGƯỜI MỚI CHO RA 1 NGƯỜI KHAI NHÃN(GIÁC QUAN THỨ 6) MÀ CÁI KHAI NHÃN NÀY CÓ NGƯỜI PHẢI TẬP LUYỆN CÓ NGƯỜI SANH RA ĐÃ CÓ MÀ THƯỜNG NGƯỜI TA CHỌN TRÒ CÓ CĂN CƠ NỘI THÂN VÀ CHỮ DUYÊN.
  +NGÀY NAY CHẮC VẪN CÒN MÔN PHÁI NHƯNG THẦN BÍ KO AI HAY.
  + CHUỞNG MÔN 7 ĐẠI PHÁI CHO ĐẾN NAY VẪN TỒN TẠI.
  CÒN THÌ TÔI CHỊU SỞ THỨC CÓ HẠN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *