30 thoughts on “Cười Tụt Quần Cùng Hoài Linh – Hài Tết 2020 Hoài Linh Và Những Chuyện Khó Đỡ – Hài Hoài Linh 2020”

  1. Hết trang phục rồi hay sao lấy trang phục đồng bào thiểu số diễn hài ..??!! Nội dung chả liên quan gì tới cái đồ đang mặc cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *