30 thoughts on “Cười Tụt Quần Cùng Hoài Linh – Hài Tết 2020 Hoài Linh Và Những Chuyện Khó Đỡ – Hài Hoài Linh 2020”

  1. Tất cả vở kịch hài hay nào có hoài linh là vở kịch hài hay thêm.
    Cũng như cải lương tuồng hay phải có minh vương lệ thủy là hay thêm.
    Còn kịch lúc nào cũng phải có hoài linh mới hay thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *