7 thoughts on “Đã bán SANSUI 777DG

  1. Bạn cố gắng báo giá mềm một chút để khách cân nhắc mua ở chỗ bạn được nhiều hàng hơn. Chúc bạn buôn bán thuận lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *