45 thoughts on “Đắc nhân tâm – Phần 1. Giọng đọc: NSƯT Hoàng Yến và NSƯT Việt Hùng”

  1. nghe thật hay. không biết từ bao giờ tôi lại thích đọc và nghe đến vậy. tôi tự nhân thấy t đã thật ko tốt chút gì. t cũng sẽ cố gắng học tuy rằng khó nhưng từ trai tim tôi là đc

  2. giọng đọc của cô hoàng yến rất truyền cảm, nhưng không hộp như chị miền nam và anh miền nam anh việt hùng.

  3. We turn Union nói qua mộtnăm không tìm . Phải điện thoại. Tôi chưa Gọi vì bằng tiếng Pháp . Tôi nhờ con trai làm .

  4. Anh có nói đợi cho cô nhận được bài trước tôi mới nhận tiền , bài chỉ có phần Ngọn , chưa có phần cuối . . Tôi không hỏi lý do cứ say sưa sẹm bài mà không tiềm hiểu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *