40 thoughts on “Đánh giá Ticwatch 2 – smartwatch 3.8tr hỗ trợ nghe gọi cho iPhone”

  1. Đường kính 43.5mm mà kêu 42 vậy. Không dùng thước cặp bao giờ thì lôi cái thước điện tử ra mà đo chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *