20 thoughts on “Dạo quanh một vòng chợ điện tử Nhật Tảo và chợ Nguyễn Tri Phương *NEW*”

  1. Không phải dân điện tử nhưng cũng hay ghé chợ Nhật tảo mua ít đồ! Đề tài này cũng rất hay đó …

  2. chợ này mình theo suốt từ những năm 1985 chợ cũ cho đến bây giờ  chợ đã xây mới lại ( mình là thợ điện tử ) thank you so much

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *