DCOH2001 – Việc về lịch sử và ý nghĩa "LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG"Mục đích là hỗ trợ và giảng dạy cho các bạn Điếc Câm Việt Nam hiểu rộng và rất sâu về lịch sử và ý nghĩa “LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG”. Vì từ nhỏ đến nay các bạn Điếc Câm chưa học đó. Còn người bình thường đã học lịch sử và ý nghĩa rồi mà. Vậy, nhờ mình cố gắng giải thích cụ thể rõ giúp các bạn Điếc Câm Việt Nam nhiều hơn. Hy vọng rằng các bạn Điếc Câm cổ gắng hiểu hết tốt để tương lai giao lưu với người dân Việt Nam trong môi trường tốt đẹp. Rất yêu quê hương……

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

One thought on “DCOH2001 – Việc về lịch sử và ý nghĩa "LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG"”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *