4 thoughts on “Đèn sạc LED Philips 30505 Essential Review”

  1. phich cắm ko thông minh. nhét nhiều vào khoảng hẹp sẽ gây gẫy dây nguy hiểm. nếu làm lỗ cắm trên thân đèn kiểu âm dương voi phích cắm thì mới thông minh nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *