Định dạng kiểu số, tiền tệ, ngày tháng và tự định dạng trong EXCELĐịnh dạng kiểu số – Kiểu tiền tệ – Kiểu ngày tháng và tự định dạng các kiểu trong EXCEL
Subscribes:
Facebook:
Đọc số thành chữ trong Excel:
Tự học Excel Căn Bản:
Tự học EXCEL Nâng cao:
Tổng hợp Đề + Đáp án Excel Tin Học VP:

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

9 thoughts on “Định dạng kiểu số, tiền tệ, ngày tháng và tự định dạng trong EXCEL”

  1. B ơi làm sao để mặc định số hàng nghìn khi mở excel lên vậy. Mỗi lần tạo file mới lại phải vào chỉnh number hjc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *