34 thoughts on “DJ TÍT – LIVE MIX 2017-2018 1”

  1. Ngày trước mình hay đi bar nexstop. Nghe ông phong tóc dài và tits ,chắc tại quen lỗ tai rồi nên giờ nghe người khác đánh ko thấy ok lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *