One thought on “Đổi tên miền cho WordPress Sites Z.com”

  1. Cho mình hỏi cách trỏ tên miền vào host z.com. Tới phần sửa Record ô 'giá trị" mình ghi là gì vậy ad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *