49 thoughts on “Doraemon vietsub tập cuối (do "nobuo sato" công bố)”

  1. Kính thưa 500 ae, chúng tôi gọi đây là….
    1 khi a nô của chúng ta nổi cáu thì đừng có hỏi bố nô là ai, 1 khi a nô đã thể hiện thì đừng hỏi ai là bố của a ấy :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *