49 thoughts on “Doraemon vietsub tập cuối (do "nobuo sato" công bố)”

  1. Tác giả thật đã mất 😭😭 cảm ơn ông đã cho con tuổi thơ đẹp , tập này cx là tập kết thúc của tác giả khác lm ra nên hình vẽ ko đc chuẩn xác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *