5 thoughts on “Doraemon Vietsub Tập Đặc Biệt MỚI NHẤT 2018 Cửa Hàng Gía Trị 10 Yên!”

  1. Mình sửa lại chút nhé :(((((
    Khúc 8:51 ấy : K phải là Jaian viết thiếu chữ "ga" mà là chữ "ya" nhỏ nhé mn. Lúc mới học Hiragana mk cx có học qua âm ghép thì đc biết là âm ghép chỉ có duy nhất hai âm là "ya nhỏ", "yu nhỏ" và "yo nhỏ" thôi.

  2. Tui nhỚ đOraemon có rương nhân đôi mà nếu muốn thì nhân bao nhiu cái phiếu chả đc.ae nào mún pít thêm về rương nhân đôi thì xem nobita và thành phố thú nhồi bông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *