20 thoughts on “Du lịch Sầm Sơn: Cả nhà bị "đuổi" ra khỏi khách sạn giữa đêm vì "tội"… ăn đối phó”

  1. Dân thanh hóa ban hàng cân điêu ai mua nhớ đặt cả trai Nước từ 1k cho lên nhé cân ma to đặt thu càng nặng lên môi biết được đeo so dau gọi luôn đường dây long nhe

  2. Bạn đồng ngũ ông già tôi còn khẳng định một câu …thanh hoá ko chơi được đâu chỉ có thanh hoá chơi với thanh hoá thôi

  3. Vừa đi cửa lò về
    Thấy cửa lò vào an toàn mà an tâm hơn
    Biển đẹp con ng thân thiện nữa
    Còn sầm sơn trước đi r nhưng ko dc như ý lắm nói chung vào sầm sơn ko giám mua gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *