31 thoughts on “Dư Luận Viên làm loạn khi biết Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ mới là Quốc kỳ của Dân Tộc”

  1. Kinh tởm dơ bẩn thối nát
    Cờ vàng là giấy chùi đít mà cx treo lên như lá cờ
    Lấy mấy bẹn phản động thối nát

  2. Cờ Càng 3 Sọc Đỏ mới chính là lá cờ đại diện lũ Việt Gian bán nước, còn lá cờ đỏ sao vàng là cờ của dân tộc Việt. 44 năm mà vẫn còn muốn PHẢN THANH PHỤC MINH ah

  3. Làm người biết ăn ngon,thì phải biết đúng,biết sai,cái lá cờ ba que ,đại diện cho thằng diệm lê máy chém dân ,cha mẹ nó là pháp,nô lệ là dân,vậy mà chúng mày ngu vậy lũ chó.người việt coi biểu tương ba quê chết rồi mà không chôn,nên nó mới thối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *