23 thoughts on “Dung lượng đầy. Bộ nhớ icloud iphone”

  1. anh cho em hỏi nếu đăng xuất icloud ra khỏi ipad mình nhập một cái khác vào thì có chuyện j xảy ra với dữ liệu trong máy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *