10 thoughts on “Em Gái Mưa | Hướng dẫn đàn tranh | Guzheng Extreme

  1. Cái này là tự động phát không phải nó chơi mình đã chơi trò này 2 năm rồi từ phiên bản cũ còn lạ gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *