12 thoughts on “EthanTuan- iguzheng tính phí app nào thay thế ?”

  1. Tuấn ơi bạn có thể sử dụng app này và chơi bài titanium không? Nếu đc làm clip đăng lên nhé mình tập theo … Cảm ơn bạn vì bạn đã mỡ cho mình 1 niềm đam mê thú vị….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *