16 thoughts on “Excel bị mất đường lưới và cách đổi màu đường lưới (Gridlines)”

  1. bạn ơi cho mình hỏi chút, bàng ex của mình bị mất 1 nửa đường lưới, mình đã làm theo hướng dẫn của bạn rồi nhưng nó vẫn không hiện thì giờ làm như nào

  2. bạn ơi cho mình hỏi minh có 1 bài excel mà đường phân trang của nó chỉ có tới ô D thôi, vì vậy khi in nó không đủ thông tin các cột tiếp theo. bạn có biết chỉ mình với thank!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *