Excel – Định dạng ngày tháng | Hanh LeĐể tìm kiếm video của mình, các bạn sử dụng từ khóa là nội dung video các bạn muốn tìm kèm theo tên của mình. Ví dụ:
Word Hanh Le
Excel Hanh Le
Ky nang viet Hanh Le

Blog:


Excel – Định dạng ngày tháng

Các bạn có thể vào blog của mình để xem hướng dẫn cách trình bày một bài luận văn (đánh số trang, tạo mục lục, trích dẫn tài liệu tham khảo,…)

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

34 thoughts on “Excel – Định dạng ngày tháng | Hanh Le”

  1. Trong bài này mình chỉ muốn giải thích là: trong Excel, mỗi một ngày tháng năm tương ứng với một số (tuỳ định dạng mà nó sẽ hiển thì ở dạng ngày tháng năm (dạng date) hay dạng số (dạng number)). Hiểu nguyên tắc này thì mình sẽ hiểu về các phép toán cộng trừ ngày tháng.

  2. Mình thấy nếu công việc của mình cần dùng nhiều Excel thì học sẽ nhanh hơn là chỉ học nhưng chưa thực sự cần đến. Khi mình làm việc thì mình nghĩ cách để cải tiến công việc, rồi tìm hiểu thêm. Dần dần bạn sẽ biết nhiều về Excel lúc nào không hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *