38 thoughts on “File mẫu bảng chấm công theo giờ bằng Excel-Tính số phút đi muộn về sớm”

  1. Cho mình hỏi nếu như nhân viên lúc làm ca sáng có lúc làm ca chiều thì mình nên lập bảng như thế nào? Mong bạn sẽ trả lời, mình xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *