One thought on “Fo3m-Malaysia test gói 10k mp và cái kết……”

  1. bác ơi sao mình đăng nhập vào fo3 mobie đến lúc click vào id garena thì nó hiền khung lỗi rồi văng ra ngoài , bác hướng dẫn vào fo3m malaysia đi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *