16 thoughts on “Gà đòn miền bắc chia sẻ cách ghép gà trống mái để đúc ra gà con chân đòn tốt lối hay!”

  1. Gà chấp lên bằng là sao ah và khi mình hô chấp 8 nếu bên kia hô lên nhận hay bắt là với tính tiền à ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *