16 thoughts on “Gà đòn miền bắc chia sẻ cách ghép gà trống mái để đúc ra gà con chân đòn tốt lối hay!”

  1. Gà mái của tôi cũng gọi là khá nhưng sao đúc với trống đầu ngủ nối ngu sao con cũng ngu nhưng chưa thua Con nào vạt nào là đối thủ ko qua nổi 2ho là sao ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *