17 thoughts on “Game siêu hùng đại chiến 5 – Video hướng dẫn chơi game 24h

  1. nút để gì chuyển là nút số 1là đánh số 2 nhảy số 3 là chạy nhanh số 4 unitl số 5 ánh sáng số 0 biến hình phải nâng cấp để biến hình ví dụ: nâng Naruto rồi chơi đủ đầy thành nộ ấn nút số 0 ☺☺☺🐯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *