42 thoughts on “Gặp gỡ các diễn viên lồng tiếng trên HTV2”

  1. Xem Tam Quốc 2010 thích nhất nhân vật Tào Tháo. Trí – Dũng – Gian đều có. Thêm cái tiếng của diễn viên Bá Nghị thì đúng là nhân vật cực phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *