23 thoughts on “Gì Ơi..! Lấy Anh Nhé – Xem Mà Không Nhịn Được Cười – Phim Hài Dân Tộc”

  1. clip có thể gây ảnh hưởng kích động tâm lý đến trẻ em .vi sao bấy giờ tre em mấy có lớp 6-7-8-9 đã có bầu

  2. Kênh này diễn lố quá..ăn mặc k giống nhà nông..đây lại còn dân tộc ăn mặc nv. .ghê người a rể với e vợ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *