23 thoughts on “Gì Ơi..! Lấy Anh Nhé – Xem Mà Không Nhịn Được Cười – Phim Hài Dân Tộc”

  1. nên làm ra những kịch bản tốt hơn và hay hơn nữa đi. chẳng hạn như là có những pha diễn có cả trẻ con diễn cùng trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc và văn hóa thì nó sẽ lôi cuốn nhiều người xem hơn . vì tôi thấy có rất nhiều tình huống cũng như là bối cảnh nhiều video sao tôi thấy hạn hẹp về văn hóa, ko đi đúng với văn hóa của đời sống thực tại .A HY TV ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *