45 thoughts on “Giá trị sử dụng của iPhone 5 lúc này”

  1. Em chào anh.. Anh cho em hỏi có nên mua iphone 5 100% chưa active thời điểm hiện tại không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *