4 thoughts on “Giới Thiệu Về Chùa Linh Ứng”

  1. Em thấy chùa linh ứng ở quận sơn trà rất đẹp có tượng mẹ quan âm bồ tát cao nhất thành phố đà nẵng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *