6 thoughts on “Hàm excel thông dụng: hàm SumIF”

  1. anh ơi hầm sumif này có sao chép công thức dk k ạ, hay tính mỗi phòng ban mk lại phải nhập lại hàm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *