HÀM FV TRONG EXCEL VÀ CÁCH SỬ DỤNG HÀM FV | NHÓM HÀM TÀI CHÍNH | TIN HỌC ỨNG DỤNGHÀM FV TRONG EXCEL | CÁC HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL TÀI CHÍNH
NHÓM HÀM TÀI CHÍNH
Ý nghĩa của hàm FV: Hàm thực hiện tính toán và trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên mức lãi suất cố định

Cú pháp: FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])
rate: Lãi suất theo kỳ hạn, là tham số bắt buộc
nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán, là tham số bắt buộc.
pmt: Số tiền thanh toán từng kỳ, là tham số bắt buộc.
pv: Giá trị hiện tại hay ban đầu của khoản đầu tư, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua mặc định là 0.
type: Giá trị xác định thời điểm thanh toán, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:
+ type = 0 : thanh toán cuối kỳ.
+ type = 1 : thanh toán đầu kỳ.
Chú ý:
– Phải sử dụng đơn vị nhất quán giữa các tham số.
– Trong các tham số, số tiền mặt phải chi trả được thể hiện bằng số âm, séc, chia cổ tức được thể hiện bằng số dương.
——————————————————————————-
* Các video liên quan đến nhóm hàm tài chính trong excel, excel tài chính:
Hàm ACCRINTM trong excel:
Hàm DISC trong excel:
Hàm ACCRINT trong execl:
Hàm Yieldmat trong excel:
Hàm DDB trong excel:
Hàm yielddisc trong excel:
Hàm YIELD trong excel:
Hàm PPMT trong excel:
Hàm Nominal trong excel:
Hàm IPMT trong excel:
Hàm FVSCHEDULE trong excel:
Hàm MIRR trong excel:
HÀM XNPV TRONG EXCEL :
Hàm XIRR trong excel:
Hàm DB trong excel:
Hàm rate trong excel:
Hàm PMT trong excel:
Hàm NPER trong excel:
Hàm IRR trong excel:
Hàm NPV trong excel:
Hàm PV trong excel:
Hàm EFFECT trong excel:
Hàm FV trong excel:
———————————————————————————————————————–
Link đăng ký theo dõi kênh:
………………………………………….
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *