Hàm XIRR trong excel và cách sử dụng hàm XIIR | Hàm tài chính trong excel | Tin học ứng dụngHàm XIRR trong excel và cách sử dụng hàm XIIR | Hàm tài chính trong excel | Tin học ứng dụng
HÀM XIRR TRONG EXCEL
Ý nghĩa của hàm XIRR
Hàm XIRR dùng để tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho một lịch biểu các dòng tiền không nhất thiết phải là định kỳ

Cú pháp XIRR(values, dates, [guess])

Values: Là một loạt các dòng tiền tương ứng với một lịch biểu chi trả trong đối số dates. Khoản chi trả đầu tiên là tùy chọn và tương ứng với chi phí hoặc khoản trả diễn ra đầu tiên trong khoản đầu tư. Nếu giá trị đầu tiên là một chi phí hoặc một khoản chi trả, nó phải là một giá trị âm. Tất cả các khoản chi trả kế tiếp sẽ được chiết khấu dựa theo năm có 365 ngày. Loạt giá trị phải chứa ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm.
Dates : Là một lịch biểu gồm những ngày chi trả tương ứng với các khoản chi trả của dòng tiền. Dates có thể diễn ra theo bất kỳ trật tự nào.
Guess: Là một số mà bạn ước lượng gần với kết quả của hàm XIRR.
——————————————————————————-
* Các video liên quan đến nhóm hàm tài chính trong excel, Excel tài chính:
Hàm ACCRINTM trong excel:
Hàm DISC trong excel:
Hàm ACCRINT trong execl:
Hàm Yieldmat trong excel:
Hàm DDB trong excel:
Hàm yielddisc trong excel:
Hàm YIELD trong excel:
Hàm PPMT trong excel:
Hàm Nominal trong excel:
Hàm IPMT trong excel:
Hàm FVSCHEDULE trong excel:
Hàm MIRR trong excel:
HÀM XNPV TRONG EXCEL :
Hàm XIRR trong excel:
Hàm DB trong excel:
Hàm rate trong excel:
Hàm PMT trong excel:
Hàm NPER trong excel:
Hàm IRR trong excel:
Hàm NPV trong excel:
Hàm PV trong excel:
Hàm EFFECT trong excel:
Hàm FV trong excel:
———————————————————————————————————————–
Link đăng ký theo dõi kênh:
………………………………………….
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền video thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *