3 thoughts on “Hanoi 18H – Sơ cứu khi bị điện giật”

  1. cách đơn giản nhất là gắn CB chống giật, chỉ vài trăm đến vài triệu, quá rẻ cho mạng sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *