22 thoughts on “hd hack game bằng "game killer"”

  1. sao e hack dc. mà zô mua đồ thì nó bảo kg đủ kim cương mà đã hack đến 14560000 kim cương rồi. sau đó thoát ra zô game lại thì kim cương vẫn nkư lúc chưa hack.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *