23 thoughts on “Hello Nikki – Let's Beauty Up”

  1. Bình thừờng,tải ko đc j hết cứ đứng vậy ko,chạy thì lâu ko đợi nữa quá giới hạn của tôi rồi,bực cả mình .Tôi phê bình tôi nó đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *