9 thoughts on “Hiện tượng Nhật thực diễn ra như thế nào?”

  1. Tui thấy rùi ngoài đời lun nó hiện lúc 8 giờ có ae nào coi chưa thường nt gọi la mặt trăng ăn mặc trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *