5 thoughts on “Highlight Le Thanh Thuy | NHCT – VTV BĐLA | Binh Dien Cup 2019”

  1. tuy bay gio e ko dc chon vao doi t q g nhung toi dat muon xen e thi dau e danh nhanh Va di clh toi dat thich e co len nhe thuy

  2. Đánh nhanh s3 vs len 2-3 nhanh nhất VN bây giờ rồi. Chắn cũng ổn định vs tốt nhất dàn phụ công hiện tại cùng vs Ngà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *