26 thoughts on “Hoa loa kèn – loài hoa của mùa thu Hà Nội'Cham Trang An”

  1. Me này chấm muối ớt bột ăn chua chua, hồi bé mình đã ăn thử giờ nghĩ lại thấy chua quá trời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *