30 thoughts on “Học Cờ Vây Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu – 7 Nền Tảng Và Luật Chơi Cờ Vây”

  1. nhờ đọc truyện kì thủ cờ vây mà e qua đây :)), mà trong truyện nếu đen đi truớc thì trắng đuợc cộng 5.5 mục í a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *