22 thoughts on “Học EXCEL cơ bản | 38 Hàm xử lý chuỗi kí tự, thông tin”

  1. Cho mình hỏi chút là khi dùng hàm concatenate hoặc "&" để gộp dữ liệu của 2 ô vào với nhau thì ký tự cuối của ô thứ nhất bị nối liền với ký tự đầu của ô thứ 2, không có ô cách. Vậy làm sao để sửa lỗi này nhỉ?

  2. anh ơi anh cho em hỏi em dùng 2 sheet khác nhau nhưng sheet 1 để in hoa hết em sang sheet kia viết lệnh để thành chữ thường hết thì lại không được ạ. Ví dụ chuyển NGUYỄN THỊ HỢI =>nguyỄn thỊ hỢi . anh chỉ em với. em cảm ơn ạ

  3. anh ơi, cho em hỏi là mình có thể thay đổi cấu trúc của một hàm trong Excel được không ạ? Ví dụ với hàm FIND: khi không tìm thấy kết quả, thay vì thông báo lỗi (#VALUE), excel có thể trả về giá trị 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *