21 thoughts on “HỌP BÁO RA MẮT PHIM DORAEMON: NOBITA VÀ CHUYẾN THÁM HIỂM NAM CỰC KACHI KOCHI

  1. ra phim nhanh nhanh đi đài nào cho người ta biết máy giờ ngày máy tháng máy ta chờ mún mỏi mắt chết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *