43 thoughts on “Hướng dẫn cách cố đinh dòng và cột trong Excel với Freeze Panes”

  1. HUỲNH TRUNG BK CHO MÌNH HỎI BẠN BIẾT SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐẾM SỐ TRANG TRONG FILE PDF KHÔNG CHỈ MÌNH VỚI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *