47 thoughts on “Hướng dẫn cách làm video từ ảnh bằng Proshow Producer toàn tập từ A-Z”

  1. bạn ơi mk cũng làm theo như vậy sao lúc xem video nó hiện chữ 'Made as an evaluation of proshow producer' ở ngay dưới video vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *