20 thoughts on “Hướng dẫn cách xuống dòng trong 1 ô Excel”

  1. có cách để mặc định khi gõ ô nào cũng xuống hàng không bạn, chứ làm cách này phải chỉnh từng ô mất thời gian lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *